#เดย์ไทม์นิวส์ออน์ไลน์# อยุธยา – นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราชนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ออกเยี่ยมให้กำลังผู้ปฏิบัติงานในโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ที่บริเวณศาลเจ้าพ่อปากน้ำแม่เบี้ย ท้ายวัดพนัญเชิงวรวิหาร

#เดย์ไทม์นิวส์ออน์ไลน์#

อยุธยา – นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราชนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ออกเยี่ยมให้กำลังผู้ปฏิบัติงานในโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ที่บริเวณศาลเจ้าพ่อปากน้ำแม่เบี้ย ท้ายวัดพนัญเชิงวรวิหาร

วันที่ 27 เมษายน พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ออกออกเยี่ยมให้กำลังผู้ปฏิบัติงานในโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราชที่บริเวณศาลเจ้าพ่อปากน้ำแม่เบี้ย ท้ายวัดพนัญเชิงวรวิหาร

โดยศูนย์แห่งนี้มีประชาชนจำนวนมากมารอเพื่ออาหารกลับไปรับประทาน โดยทางศูนย์ฯ ได้ดำเนินการจัดหาข้าวกล่องไว้แจกจ่ายประชาชนวันละ 500 กล่องว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล กล่าวว่า ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำโครงการจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาด(covid-19) ตามพระดำริของ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยจัดตั้งจำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่ 1.ศูนย์วัดศาลาปูน 2.ศูนย์วัดสุวรรณ 3.ศูนย์วัดอินทราราม 4.ศูนย์คลองท่อ 5.ศูนย์ท้ายวัดพนัญเชิงใกล้ศาลปากน้ำแม่เบี้ย โดยประชาชนผู้มีจิตศรัทธาต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยโควิด 19 สามารถนำวัตถุดิบต่าง ๆ มาร่วมประกอบอาหารโดยนำไปมอบที่ศูนย์แต่ละศูนย์ได้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคมนี้

#เดชา  อุ่นขาว   รายงานข่าวจากอยุธยา

พื้นที่สำหรับโฆษณา

Related posts