#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# โรงไฟฟ้าขยะ (RDF) บริษัท หนองคายน่าอยู่ จำกัด มอบของเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

โรงไฟฟ้าขยะ (RDF) บริษัท หนองคายน่าอยู่ จำกัด มอบของเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

โครงการโรงไฟฟ้าขยะ (RDF) บริษัท หนองคายน่าอยู่ จำกัด มอบถุงยังชีพให้แก่ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง มอบผ่านนายกฉลองราชนิช และกำนันวิทวัฒน์ สีกะมุท ตำบลโพนสว่าง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 300 ชุด

เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นายประเสริฐ นาคนิคาม ผู้อำนวยการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ เป็นผู้มอบ และเราจะไม่ทิ้งกัน

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานข่าว

พื้นที่สำหรับโฆษณา

Related posts