#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พบปะให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของให้กับพี่น้องชาวมุสลิม ช่วงเทศกาลรอมฎอน 

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พบปะให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของให้กับพี่น้องชาวมุสลิม ช่วงเทศกาลรอมฎอน

วันที่ 19 พ.ค.63 ที่โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ และพระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา นายประดิษฐ์ รัตนโกมล ประธานอิสลามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะกรรม ร่วมมอบสิ่งของและพบปะให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้กับพี่น้องชาวมุสลิม นำไปใช้ในกิจกรรมละศีลดอดตลอดช่วงเทศกาลรอมฎอน

และมีพี่น้องมุสลิมในเขตเทศบาลฯจำนวน 1,500 ครัวเรือน ร่วมรับมอบสิ่งของในครั้งนี้ พร้อมมอบเงินให้กับ 26 มัสยิดในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จำนวน 5000 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมละศีลอดด้วยว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล กล่าวว่า ขณะนี้ เป็นช่วงที่พี่น้องชาวมุสลิมอยู่ในช่วงระหว่างการถือศีลอด ซึ่งการถือศีลอดเป็นระยะเวลานานจะส่งผลให้ร่างกายเกิดความเหนื่อยหล้า ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ด้เล็งเห็นถึงความสำคัญและมีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนชาวมุสลิม จึงได้เป็นตัวแทนของชาวไทยพุทธเข้ามาพบปะพูดคุย ให้กำลังใจ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นการแสดงออกถึงสายสัมพันธ์ของประชาชน 2 ศาสนา ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาแต่ช้านานนายประดิษฐ์ รัตนโกมล กล่าวว่า นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาและคณะ ซึ่งเป็นชาวพุทธ ได้เข้ามาให้กำลังใจแก่พี่น้องชาวมุสลิม

สิ่งที่นำมาให้ในวันนี้จะเป็นสิ่งที่สื่อถึงความรัก ความรู้สึก ที่ประชาชนต่างศาสนาได้ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้จะกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ดี ทำให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และจะเป็นต้นแบบของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขให้กับจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ

# เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์” รายงานจากอยุธยา

พื้นที่สำหรับโฆษณา

Related posts