#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# บช.ภ.6 เป็นประธานเปิดการฝึกความพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ระดับตำรวจภูธรจังหวัดของภูธรภาค6 เพื่อให้มีความชำนาญในยุทธวิธี และทักษะการใช้อาวุธรูปแบบรับมืออาชญากรรมร้ายแรง

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

บช.ภ.6 เป็นประธานเปิดการฝึกความพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ระดับตำรวจภูธรจังหวัดของภูธรภาค6 เพื่อให้มีความชำนาญในยุทธวิธี และทักษะการใช้อาวุธรูปแบบรับมืออาชญากรรมร้ายแรง

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (26 พ.ค.63) พล.ต.ท.อภิชาติ ศิริสิทธิ์ ผู้บัญชาตำรวจภูธรภาค6 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ระดับตำรวจภูธรจังหวัด ในสังกัดตำรวจภูธรภาค6 ที่บริเวณลานฝึกหน้าพระบรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยมีรอง ผบช.ภ.6 และนายอำเภอร่วมในพิธี

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้มอบหมายให้กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค6 จัดทำโครงการขึ้น ดำเนินการฝึกอบรม โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 45 นาย รวมทั้งสิ้น 135 นาย เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของตำรวจผู้เข้ารับการอบรมให้มีความรู้ ความชำนาญในยุทธวิธี และทักษะการใช้อาวุธรูปแบบต่างๆ พร้อมเผชิญเหตุได้ทุกสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน

โดย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6 เปิดเผยว่า จากปัญหาการก่ออาชญากรรมในปัจจุบันทวีความรุนแรง อีกทั้งผู้ก่อเหตุมีทักษะทางการใช้อาวุธ จนทำให้เจ้าหน้าที่ และประชาชนเกิดความสูญเสีย ซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงมีคำสั่งให้ตำรวจภูธรภาค6 เตรียมรับมืออาชญากรรมที่รุนแรง มีการลงมือในรูปแบบใหม่ซับซ้อน ด้วยการฝึกทบทวนทักษะให้ตำรวจมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ เกิดความคุ้นเคยและมีทักษะใหม่ รวมถึงเพิ่มการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการห่างเหินจากการฝึกอาจทำให้เกิดความล้า เหนื่อยหน่าย จำเป็นต้องมีการกระตุ้น ฟื้นฟูทักษะการปฏิบัติหน้าที่ เติมความสามารถขณะเผชิญเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนมั่นใจ

ทั้งนี้ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนโยกย้าย ทำให้ชุด นปพ. ที่รับผิดชอบด้านนี้ลดลงในบางจังหวัด การฝึกหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (นปพ.) ยังเป็นการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้เผชิญเหตุการณ์หลายๆ ด้านได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพอีกด้วย

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts