#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล


เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ที่บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 9 ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี โดยมี นายสันต์ สร้อยแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าวรายงาน

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยของ นางเพ็ญศรี ธารีรัตน์ บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 9 ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อบต.กบเจา ได้นำรถน้ำมาดับไฟ พร้อมกับประสานรถน้ำพื้นที่ใกล้เคียงมาช่วยดับไฟโดยใช้เวลานานกว่า 1 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้

นายภานุ แย้มศรี ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีต่าง ๆ ที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมจัดสิ่งของพระราชทาน โดยพัฒนารูปแบบให้เหมาะสม และสามารถสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชูปถัมภก แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายเงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัด

#เดชา  อุ่นขาว ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์” รายงาน

Related posts