#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# นครสวรรค์  –  อธิบดีกรมธนารักษ์ นำทีมลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการใช้ที่ราชพัสดุบึงบอระเพ็ด และเขตปลอดภัยทางทหารในจังหวัดนครสวรรค์

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

นครสวรรค์  –  อธิบดีกรมธนารักษ์ นำทีมลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการใช้ที่ราชพัสดุบึงบอระเพ็ด และเขตปลอดภัยทางทหารในจังหวัดนครสวรรค์

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วย นายสมมาตร มณีหยัน ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ และเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้ที่ราชพัสดุในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายวิรัตน์ เกตุนวม ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ให้การต้อนรับ และร่วมลงพื้นที่

ซึ่งในช่วงเช้าวันนี้ (3 มิ.ย. 63) ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน นว.766 (ท่าข้าวกำนันทรง) ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อที่ประมาณ 411-3-13.4 ไร่ ปัจจุบันอยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์ของกรมเจ้าท่า ซึ่งมิได้ใช้ประโยชน์ตามภารกิจมานานแล้ว ทางกรมธนารักษ์จึงมีความประสงค์จะขอคืนที่ราชพัสดุดังกล่าวมาบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการตามนโยบายต่างๆ ของกระทรวงการคลัง และรัฐบาล ซึ่งในสัปดาห์หน้าจะได้มีหนังสือขอคืนพื้นที่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างจากกรมเจ้าท่า และในระหว่างดำเนินการส่งคืน-รับคืน กรมธนารักษ์จะได้วางผังการใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นการดำเนินงานแบบคู่ขนานต่อไป สำหรับการลงพื้นที่นี้ ได้รับการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าในการให้ข้อมูลเบื้องต้นด้วย

จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นว.339 (บึงบอระเพ็ดบริเวณทุ่งแว่น) ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อที่ประมาณ 3,322-2-70 ไร่ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้ยกเลิกการเช่าในการใช้ที่ราชพัสดุ พร้อมส่งคืนพื้นที่ให้กับกรมธนารักษ์แล้ว ในการนี้อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนชาวบ้านในพื้นที่หมู่6 ตำบลทับกรช ซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุตามโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” ของกรมธนารักษ์ พร้อมแสดงความห่วงใยด้วยการแจกหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ด้วยสำหรับการดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่ดังกล่าว กรมธนารักษ์ได้ดำเนินการสำรวจรังวัดแล้วประมาณ 4,000 ราย จัดให้เช่าไปแล้วประมาณ 600 ราย อยู่ระหว่างประกาศรับฟังความคิดเห็น ประมาณ 500 ราย และคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนสิงหาคมนี้

ส่วนในช่วงบ่าย ทางอธิบดีกรมธนารักษ์ได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” บนที่ดินราชพัสดุแปลงพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารบก จังหวัดนครสวรรค์ ในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ พ.ศ. 2483 เนื้อที่ประมาณ 16,000 ไร่ มีผู้ถือครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ประมาณ 3,500 ราย ปัจจุบันดำเนินการสำรวจรังวัดไปแล้วประมาณ 1,700 ราย คาดว่าจะรังวัดแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ และดำเนินการจัดให้เช่าแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2563 พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ และจากส่วนกลางในการปฏิบัติงานรังวัดดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ ทางอธิบดีกรมธนารักษ์ ยังกล่าวว่า ตนเองมีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาตของประชาชน โดยจะผลักดันให้เข้าสู่ระบบการเป็นผู้เช่าที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษ์อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยคาดหวังว่าการดำเนินโครงการต่างๆ ของกรมธนารักษ์จะมีส่วนช่วยผลักดันนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาลให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts