#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# 📣📣 ชายไทยเตรียมตัว‼️ เกณฑ์ทหาร 63 มาแล้ว

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

📣📣 ชายไทยเตรียมตัว‼️ เกณฑ์ทหาร 63 มาแล้ว🗓

👩‍✈️👩‍✈️พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก ประกาศเลื่อนการตรวจเลือกทหารกองประจำการเป็นช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563 ซึ่งการตรวจเลือกปีนี้ มีการปรับกระบวนการ ขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกัน COVID-19 และวิถีปฏิบัติใหม่รวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม

💪💪ชายไทยที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกในปีนี้ คือ ผู้ที่มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ เกิด พ.ศ.2542 กับผู้ที่มีอายุ 22-29 เกิด พ.ศ.2534–2541 ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก หรือเคยเข้ารับการตรวจเลือกแล้วแต่ผลการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จ

💥💥สิ่งสำคัญในปีนี้ที่ทหารกองเกิน หรือผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารทุกคนจะต้องปฏิบัติเป็นลำดับแรก คือ
👉แก้ไขหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบสด.35)ใหม่ ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน-22 กรกฎาคม 2563 ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ตามภูมิลำเนาทหาร พร้อมแจ้งความประสงค์ด้วยว่าต้องการสมัครเป็นทหาร ต้องการจับฉลากตรวจเลือก หรือการผ่อนผัน

📍📍สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: กองการสัสดี หรือหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หมายเลขโทรศัพท์ 02-223-3259

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts