#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – นายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหารแจกถุงยังชีพเยียวยาผู้ประสบภัยCovid-19 อีก 13 ชุมชน

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – นายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหารแจกถุงยังชีพเยียวยาผู้ประสบภัยCovid-19 อีก 13 ชุมชน

ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร พ.อ.อ. สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรี นาย กฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ รองนายกเทศมนตรี ดาบตำรวจ สุรินทร์ ผดุงเพียร รองนายกเทศมนตรี ยงยุทธ กฤษดานิรมิตร รองนายกเทศมนตรี

นายอดิศักดิ์ สรรพโกศลกุล เลขานุการนายก นาย นพดล ตั้งธรรมโรจน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นาย สมใจ พัฒน์วิชัยโชติ เลขานุการนายกเทศมนตรี นาย จรัล ยุบรัมย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อม สมาชิกสภาเทศบาล และ คณะผู้บริหารเทศบาล นางสาวสัมฤทธิ์ ต่อสติ หัวหน้างานเผยแพร่และฝึกอบรม นายนิพนธ์ ตรีวุฒิ หัวหน้างานรักษาความสงบเรียบร้อย พร้อมเจ้าหน้าที่ อสม. เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แจกถุงยังชีพเยียวยาผู้ประสบภัยCovid-19
อีก 13 ชุมชน


1.ชุมชนวัดประสาท
2.ชุมชนประตูจีน
3.ชุมชนป่าตอง
4.ชุมชนบ้านประตูชัย
5.ชุมชนกองกำกับ
6.ชุมชนบัวหวาน
7.ชุมชนศาลเจ้าพ่อจุ้ย
8.ชุมชนตลาดเจ้าพรหม
9.ชุมชนจักรพรรดิ์
10.ชุมชนหน้าศาลแขวง
11.ชุมชนกลาโหม
12.ชุมชนวัดญาณเสน
13.ชุมชนวัดตองปุ

ได้ทุกหลังคาเรือนนะครับ หลังคาเรือนละ 1ถุง ที่ต้องแบ่งแจกเป็นรอบๆเพราะต้องมีการปฎิบัติตามมาตราการป้องกันการติดเชื้อ Covid-19 จ้องมาการเว้นระยะห่าง มาการวัดไข้และ ตามแผนที่ดำเนินการวางไว้แจกถุงยังชีพครบทั้ง67 ชุมชนแน่นอน
#ด้วยรักและห่วงใยนายกสมทรง_สรรพโกศลกุล
#คณะผู้บริหารเทศบาลเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
#สมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
#พนักงานข้าราชการเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts