#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองลำตาเสา # เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ผ่านการพิจารณา ( รอบที่ ๑ )

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองลำตาเสา
# เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ผ่านการพิจารณา ( รอบที่ ๑ )

 กำหนดการจ่าย โอนเข้าบัญชี และรับเช็ค พร้อมกัน
*** ในวันพุธที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓

“ โอนเข้าบัญชี ” ตรวจสอบได้ที่ธนาคารที่ท่านระบุไว้ (ไม่ต้องมาสำนักงานเทศบาลฯ)

“ รับเช็ค ” มารับได้ด้วยตนเอง ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองลำตาเสา

– เวลา สถานที่รับเช็ค ตรวจสอบได้ตามเอกสารที่แนบมานี้ (ช่วงเช้า และ บ่าย)

*** เอกสารที่ต้องเตรียมมา
– บัตรประชาชน (ตัวจริง) พร้อมสำเนาบัตรประชาชน
– สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 035-902112 ต่อ 600 / 601

# ตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่
– บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคารอเนกประสงค์ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองลำตาเสา
– ที่ทำการ กำนั้น/ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่
– เว็ปไซด์ www.lamtasao.go.th (หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์) หรือ ตามลิงด์ประกาศที่แนบมานี้
http://lamtasao.go.th/public/news/data/detail/news_id/268/menu/132

ขอบคุณภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์

เดชา  อุ่นขาว ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts