#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจความพร้อมรถรับ-ส่งนักเรียน ก่อนเปิดเทอม 1 กรกฎาคมนี้

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจความพร้อมรถรับ-ส่งนักเรียน ก่อนเปิดเทอม 1 กรกฎาคมนี้

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 นายไฟซอน อับดุลสมัด ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ขณะนี้ใกล้เวลาเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้เตรียมการจัดระเบียบรถรับส่งนักเรียน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน จึงได้แจ้งรถรับ-ส่งนักเรียน ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถยนต์ของโรงเรียนมายื่นขออนุญาตใช้รถในการรับ-ส่งนักเรียน โดยได้จัดเจ้าหน้าที่ลงตรวจรถที่บริเวณลานจอด เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด นอกจากนี้

ได้ประสานงานกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ให้กับผู้ขับรถยนต์รับส่งนักเรียนด้วย โดยมาตรการสำคัญที่ทางสำนักงานขนส่งเน้นย้ำกับผู้ขับรถยนต์รับส่งนักเรียน คือต้องจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ไว้ประจำรถให้ผู้โดยสารใช้ก่อนขึ้นรถ จัดที่นั่งไม่ให้แออัดจนเกินไป มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ผู้โดยสารทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเดินทาง และงดรับประทานอาหารบนรถ
ทั้งนี้

หากผู้ใดพบรถรับ-ส่งนักเรียนที่ไม่ได้รับอนุญาต มีการดัดแปลงสภาพตัวรถ หรือมีสภาพเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้อง ไม่มั่นคงแข็งแรง ไม่ปลอดภัย หรือผู้ขับรถมีพฤติกรรมขับรถไม่ปลอดภัย สามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วน 1584 ทั้งนี้ หากสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจสอบพบว่า มีผู้นำรถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้ในการรับส่งนักเรียน โดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย จะพิจารณาโทษเปรียบเทียบปรับไม่เกิน 2,000 บาท และหากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยที่ทางราชการกำหนด จะมีโทษเปรียบเทียบปรับไม่เกิน 5,000 บาท อีกฐานหนึ่งด้วย โดยสามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง โทร.สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ 0 3533 5433 ในวัน และเวลาราชการ

เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

พื้นที่สำหรับโฆษณา

Related posts