#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ มีลุ้น! ‘นายกฝอ’ ชง ‘แรมโบ้’ หนุน “นครแม่สอด” เป็นอปท.รูปแบบพิเศษ

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

มีลุ้น! ‘นายกฝอ’ ชง ‘แรมโบ้’ หนุน “นครแม่สอด” เป็นอปท.รูปแบบพิเศษ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1 และนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ยื่นหนังสือขอให้นายกรัฐมนตรี ยกฐานะเทศบาลนครแม่สอด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

นายปรพล อดิเรกสาร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่1 พร้อมด้วย “นายกฝอ” ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก เดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร เพื่อยื่นหนังสือขอให้นายกรัฐมนตรี สนับสนุน และผลักดันการยกฐานะเทศบาลนครแม่สอด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ “แรมโบ้ อีสาน” ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับหนังสือดังกล่าว

ทั้งนี้ ทางผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ได้รับหนังสือไว้ ก่อนที่จะนำหนังสือฉบับนี้ส่งต่อให้นายกรัฐมนตรี พิจารณาให้การสนับสนุน และผลักดันการยกฐานะให้เทศบาลนครแม่สอด ซึ่งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) รูปแบบพิเศษต่อไป

เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts