#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ซิตี้พาร์ค เชิญทุกท่านร่วมฟังธรรม..ฟรี!! ในกิจกรรม “ชีวิตเปี่ยมสุข” บรรยายโดย พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – ซิตี้พาร์ค เชิญทุกท่านร่วมฟังธรรม..ฟรี!!
ในกิจกรรม “ชีวิตเปี่ยมสุข”
บรรยายโดย พระราชธรรมนิเทศ
(พระพยอม กลฺยาโณ) วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี

เชิญทุกท่านร่วมฟังธรรม..ฟรี!!
ในกิจกรรม “ชีวิตเปี่ยมสุข”
บรรยายโดย พระราชธรรมนิเทศ
(พระพยอม กลฺยาโณ) วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี

#เปิดรับบริจาค เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า
สิ่งของเหลือใช้ ฯลฯ เพื่อนำบริจาคให้แก่ผู้ยากไร้

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ก.ค. 63
ตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.30 น.
ที่ชั้น 2 ข้าง Sizzler

#อยุธยาซิตี้พาร์ค

*** ของบริจาคสามารถนำส่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 035-801-919 #116

Related posts