สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมอบรมโครงการ“สร้างจิตสำนึกคัดแยกขยะต้นทาง ลดมลพิษร้าย คลายโลกร้อน”

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
จัดกิจกรรมอบรมโครงการ“สร้างจิตสำนึกคัดแยกขยะต้นทาง ลดมลพิษร้าย คลายโลกร้อน”

วันที่ 13 มิถุนายน 2563 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
จัดกิจกรรมอบรมโครงการ“สร้างจิตสำนึกคัดแยกขยะต้นทาง ลดมลพิษร้าย คลายโลกร้อน”
ที่วัดบัวลิ้มราษฎร์บำรุง ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน
โดยเน้นการนำขยะมาใช้ประโยชน์ และมีการนำขยะอินทรีย์ประเภทใบไม้เศษวัชพืช
มาใส่ในเสวียนเป็นปุ๋ยหมักรอบโคนต้นไม้

เดชา อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts