#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด “ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้าง โดยเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และภาพพระราชกรณียกิจ

ที่กระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต นำมาประดิษฐานบนซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดสร้างขึ้น ณ บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ถนนทางหลวงหมายเลข 32 (ถนนสายเอเชียขาออก) อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน เข้าร่วมในพิธีเปิด

นอกจากนี้ ประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมดูแลรักษาความสะอาด และพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณซุ้มประตูเมือง และพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมได้เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันทำกิจกรรมดูแลรักษาทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือร่วมใจทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
ขอบคุณภาพข่าว – สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดชา อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์” รายงาน

Related posts