#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ หัวหิน – ร่วมงานการกุศล กาชาดอำเภอหัวหิน

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

หัวหิน – ร่วมงานการกุศล กาชาดอำเภอหัวหิน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19.19 นณ. โรงแรมทิพย์อุไร City หัวหิน จัดงานการกุศล กาชาด อำเภอหัวหิน โดยนางสุภางค์.จันทเต็ง นายกกิ่งกาชาด อำเภอหัวหิน นางอุไรวรรณ คงเพ็ง รองนายกกิ่งกาชาด อำเภอหัวหิน นางลิษา.อึ้งเห่ง รองนายก กิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน โดยมีนาย ประยงค์.จันทเต็ง นายอำเภอหัวหินให้เกียรติมาร่วมงานและขึ้นกล่าวคำอวยพร ให้กับสมาชิกกาชาดอำเภอหัวหิน โดยมี

คุณชุมพล สุขโสภา ที่ปรึกษาสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย และพลตำรวจตรี อนุสรณ์.สู่ศิริ พันตำรวจเอก วิทัศน์.บริรักษ์ คุณวรพจน์.ลิมาคม ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงแรงงานนาย อุดร.ออลสัน ที่ปรึกษา กรรมาธิการทหาร นายกังวาล ลาภทวีสุขสันต์ ที่ปรึกษา กิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน และเพื่อนพ้องน้องพี่มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก ณโรงแรม อุไรวรรณซิตี้หัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครับผม จรรยาแก้วประดิษฐ์ จรรยา ไทยรัฐ นายกสมาคม หนังสือพิมพ์ภาคกลาง และนายชุมพล สุขโสภา ที่ปรึกษาสมาคม หนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ”

ชุมพล สุขโสภา ที่ปรึกษาสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย รายงาน

Related posts