#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ก.ธ.จ.อยุธยา ระบุ การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา และริมคลองบางหลวง ต้องเชื่อมโยงกับชุมชนและท่องเที่ยว เพื่อให้การใช้งบคุ้มค่าที่สุด

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

ก.ธ.จ.อยุธยา ระบุ การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา และริมคลองบางหลวง ต้องเชื่อมโยงกับชุมชนและท่องเที่ยว เพื่อให้การใช้งบคุ้มค่าที่สุด

วันนี้ (24 พ.ย.63) นายชานนท์ สุวรรณาภินันท์ รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามสอดส่องการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน และการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลบางหลวง อำเภอบางบาล รวมงบประมาณ 30 ล้านบาท


นายชานนท์ สุวรรณาภินันท์ กล่าวว่า การลงพื้นที่เป็นการติดตามสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านภัยพิบัติ ความมั่นคง และโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึง เป็นการเพิ่มศักยภาพบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มจังหวัด ซึ่งพบว่า โครงการแรก หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน มีความล่าช้า เนื่องจากไม่สามารถนำเสาเข็มเข้าไปในพื้นที่ก่อสร้างได้อย่างสะดวก รวมถึง มีการทำทางถึง 3 เมตร จึงคิดว่าจะเป็นประโยชน์อื่นใดหรือไม่ กับการใช้งบประมาณถึง 12 ล้านบาท

จึงมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบชี้แจงภาพรวมของโครงการทั้งหมดอีกครั้ง ประกอบกับ หากมีการเชื่อมโยงการทำงานกับพื้นที่ใกล้เคียงที่เคยได้รับจัดสรรงบประมาณไปแล้วก็จะเกิดความคุ้มค่ามากขึ้น พร้อมกันนี้ ได้กำชับท้องถิ่น หน่วยงานที่รับผิดชอบ ชี้แจงทำความเข้าใจให้ชาวบ้านได้รับทราบถึงการใช้งบประมาณด้วย เพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์ในระยะยาว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวชุมชน

ส่วนโครงการที่สอง การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวงหมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 4 ตำบลบางหลวง อำเภอบางบาล ได้แสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับผลกระทบจากเครื่องจักรกลที่มีต่อบ้านเรือนประชาชน แต่พบว่า สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองอยุธยา ได้เข้าไปดูแล และเร่งดำเนินการแล้ว พร้อมระบุโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง หากมองถึงประโยชน์ความคุ้มค่า ไม่ได้เป็นเพียงแนวป้องกันตลิ่งพังเท่านั้น ควรทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และการมีส่วนร่วมของชุมชน
https://www.linepc.me/download-line-pc-for-windows

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts