#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – เทศบาลเมืองลำตาเสา Kick Off ล้างตลาดทั่วเขตเทศบาลเมืองลำตาเสา วังน้อย สกัดเชื้อโควิด-19 ระบาด ประเดิมตลาดนัดสี่ขวา พร้อมแนะวิธีการทำความสะอาดตามหลักสุขาภิบาล

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – เทศบาลเมืองลำตาเสา Kick Off ล้างตลาดทั่วเขตเทศบาลเมืองลำตาเสา วังน้อย สกัดเชื้อโควิด-19 ระบาด ประเดิมตลาดนัดสี่ขวา พร้อมแนะวิธีการทำความสะอาดตามหลักสุขาภิบาล

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. นายกสมศรี พันธ์เจริญวรกุล นายกเทศมนตรีเมืองลำตาเสา มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันฯ นำรถน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรม Kick Off รณรงค์ล้างตลาดทั่วเขตเทศบาลฯ ไล่ COVID-19 โดยเริ่มต้นที่ตลาดสี่ขวา หมู่ที่ ๗ ลำตาเสา โดยมีสาธารณสุขอำเภอวังน้อย ผอ.รพ.สต.ลำตาเสา อสม.ในพื้นที่ ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมรณรงค์ล้างตลาดให้ถูกวิธีตามหลักสุขาภิบาล และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด 19 พร้อมเน้นย้ำช่วงที่มีการระบาดของโรคผู้ประกอบการควรล้างตลาดอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ส่วนแผงอาหารสดต้องล้างทุกวัน เพื่อลดการแพร่กระจายโรคป้องกันโควิด 19 และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กัประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจับจ่ายซื้อของ

สำหรับวิธีการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล สามารถปฏิบัติได้ ดังนี้คือ การล้างแผงจำหน่ายอาหารสด อาหารทะเล และแผงเนื้อสัตว์ชำแหละทุกวันด้วยโชดาไฟ ชนิด 96 เปอร์เซ็นต์ เพื่อขจัดคราบไขมันและให้ใช้น้ำสะอาดฉีดล้าง ทางเดิน ฝาผนัง และกวาดล้างลงสู่ทางระบบน้ำเสีย เพื่อชะล้างสิ่งสกปรกและสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาดออกให้หมดส่วนบริเวณที่พักขยะ ต้องเก็บรวบรวมขยะไปกำจัดให้หมดและล้างทำความสะอาดและ บริเวณห้องน้ำ หรือจุดสัมผัสที่ใช้ร่วมกันในตลาด ต้องเพิ่มความถี่การทำความสะอาดทุก ๒ ชั่วโมง โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือผงซักฟอก รวมถึงฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาฟอกขาว และล้างออกด้วยน้ำให้สะอาด

สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สวมถุงมือยางและผ้ายางกันเปื้อน สวมรองเท้าพื้นยางหุ้มแข็งทุกครั้งขณะทำความสะอาด หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้าโดยไม่จำเป็นและหลังจากปฏิบัติงานเสร็จต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำทันที

Cr. ภาพข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองลำตาเสา

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts