#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ผู้ว่าฯอยุธยา ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองเก็บตัวอย่างหาเชื้อไวรัส COVID-19 เชิงรุกในพื้นที่ตลาดนัดสี่ขวา วังน้อย

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – ผู้ว่าฯอยุธยา ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองเก็บตัวอย่างหาเชื้อไวรัส COVID-19 เชิงรุกในพื้นที่ตลาดนัดสี่ขวา วังน้อย

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการจุดคัดกรองเก็บตัวอย่างหาเชื้อไวรัส COVID-19 เชิงรุกเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยมี

นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอวังน้อย นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล สส.พระนครศรีอยุธยา นางสมศรี พันธ์เจริญวรกุล นายกเทศมนตรีเมืองลำตาเสา หัวหน้าส่วนราชการ สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาธารณสุขอำเภอวังน้อย รพ.สต.ลำตาเสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ตาเสาเสา ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณ ตลาดนัดสี่ขวา หมู่ที่ ๗ ตำบลลำตาเสา

*** จุดคัดกรองเปิดตั้งแต่
: เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.
: สถานที่ : หน้าร้าน DIY ตลาดนัดสี่ขวา หมู่ที่ ๗ ตำบลลำตาเสา
*** กลุ่มเป้าหมายในการตรวจคัดกรอง *** เฉพาะกลุ่มเสี่ยง ***
– ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการตลาดนัดสี่ขวา
– ระหว่างวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๓ ถึง ๓ ม.ค. ๒๕๖๔
– ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงที่ไปบ่อนการพนัน
– ประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดที่เป็นพื้นที่ที่มีการระบาด
– ทั้งที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ และนอกพื้นที่
– แรงงานต่างชาติที่ถือบัตรเข้าทำงาน
– สามารถเข้ารับการตรวจได้ ฟรี !!!!
*** จำนวนจำกัด ๗๐๐ คน (ไม่มีเพิ่ม) (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
*** เอกสาร/หลักฐานที่ต้องเตรียมมา ***

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
** เด็กอายุ ๐ – ๗ ปี เอกสาร คือ สำเนาใบเกิด **
*** แรงงานต่างด้าว เอกสาร คือ ***
– สำเนาพาสปอตร์ และ บัตรประกันสังคม (ถ้ามี)
– เน้นย้ำให้ถ่ายเอกสารเตรียมมาให้เรียบร้อย
** อุปกรณ์ป้องกันตนเอง
– ส่วมใส่แมส หรือ หน้ากากผ้า
*** จะมีเจ้าหน้าที่คัดกรองประวัติก่อนเข้ารับการตรวจ ***
*** หลังจากตรวจคัดกรองเก็บตัวอย่างแล้วเสร็จ : สามารถเดินทางกลับได้เลย


** ไม่ต้องรอผลการตรวจ ***
** เจ้าหน้าที่ต้องนำตัวอย่างที่เก็บได้ นำเข้าห้องปฏิบัติการ และทำการตรวจพิสูจน์
** ผลตรวจออกจะแจ้งให้ทราบทาง SMS (ภายใน ๒-๓ วัน)
๐ ผลเป็นบวก : พบเชื้อ COVID-19
๐ ผลเป็นลบ : ไม่พบเชื้อ COVID-19

ขอบคุณภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

Related posts