#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ขนส่งอยุธยาจัดประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันโควิด-19 ให้กับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสาร หมวด 4

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – ขนส่งอยุธยาจัดประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันโควิด-19 ให้กับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสาร หมวด 4

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. นายไฟซอน อับดุลสมัด ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายสุเทพ กุมุท หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง เรียกประชุมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง หมวด 4 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อซักซ้อมมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19)

โดยเน้นย้ำมาตรการคัดกรองผู้โดยสาร แนวทางการปฏิบัติในการควบคุมและป้องกันโรค และการจัดเก็บข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสารตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยมีผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง หมวด 4 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ราย

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

Related posts