#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ สมาคมรักษ์ดงแม่นางเมืองประชุม จัดงานพิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคล เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ 100ปี เศรษฐีดงแม่นางเมือง ในวันอนุรักษ์มรดกไทย

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

สมาคมรักษ์ดงแม่นางเมืองประชุม จัดงานพิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคล เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ 100ปี เศรษฐีดงแม่นางเมือง ในวันอนุรักษ์มรดกไทย

วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.คุณพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ นายกสมาคมรักดงแม่นางเมือง พร้อมด้วยกรรมการ และอนุกรรมการ ประชุมเพื่อแต่งตั้ง อนุกรรมการเพิ่มเติมในส่วนของ ต.เจริญผล เพื่อเป็นกำลังในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆของสมาคมรักษ์ดงแม่นางเมือง
พร้อมทั้งกำหนดกรอบการทำงาน และมอบหมายหน้าที่

ให้กรรมการรับผิดชอบในการจัดงาน “วันอนุรักษ์มรดกไทย พิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคลเหรียญ หลวงพ่อพัฒน์100ปี เศรษฐีดงแม่นางเมือง ซึ่งเลื่อนมาเป็น วันที่ ๕-๖ เมษายน ๒๕๖๔ ณ วัดดงแม่นางเมือง ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts