#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาปล่อยขบวนรถพ่นน้ำฆ่าน้ำยาเชื้อในพื้นที่เกาะเมือง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาปล่อยขบวนรถพ่นน้ำฆ่าน้ำยาเชื้อในพื้นที่เกาะเมือง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน


วันที่ 24 เมษายน ที่วัดศาลาปูนวรวิหาร นายศรัณย์ สุขเกษม ปลัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา รักษาการนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นายกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ อดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ในนามตัวแทนจิตอาสาชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกัน ทำพิธีปล่อยขบวนรถ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันโรคโควิด 19 โดยมีพระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีิยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร มาเป็นองค์ประธานเทน้ำยาฆ่าเชื้อเพืื่อความเป็นศิริมงคลให้กับคณะทีมงานด้วย

นายศรัณย์ สุขเกษม ปลัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา รักษาการนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า
การดำเนินการครั้งนี้เพื่อเป็นสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาได้สั่งซื้อรถพ่นน้ำฆ่าเชื้อจำนวน 6 คัน พร้อมทั้งได้มีการดัดแปลงรถดับเพลิงเก่าขนาดความจุขนาด 12,000 ลิตร มาใช้งานพ่นน้ำยาเชื้อฆ่าในครั้งนี้ และได้ระดมเจ้าหน้าที่เทศกิจ เข้าพื้นที่พ่นฆ่าเชื้อโควิด 19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจกับแผนดำเนินของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยจะออกพ่นยาฆ่าเชื้อในวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย


ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนคร กล่าวว่า ตนเองในฐานะตัวแทนจิตอาสาชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจึงได้ประสานงานกับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้เร่งเข้ามาดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ ต้องดูแล ให้มีความปลอดภัยและห่างไกลจากโรคโควิดและ ได้ประสานกับทางวัดศาลาปูน โดยพระครูอนุกูลศาสนกิจ ในการอนุเคราะห์อาคารโรงเรียนเก่าของวัดศาลาปูนให้เป็นศูนย์พักฟื้น ผู้ป่วยโควิด19 ที่เป็นพระสงฆ์หรือผู้สูงอายุ มาพักรักษาตัวด้วย

เดชา อุ่นขาว ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ” รายงานจากอยุธยา

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

Related posts