#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ‘เสี่ยทศ ชนแดน’ และครอบครัว ร่วมบริจาคเงินกว่า 8.6 แสนบาท จัดซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกชิเจนด้วยอัตราการไหลสูง และอุปกรณ์การแพทย์ รพ.สมเด็จพระยุพราช

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

‘เสี่ยทศ ชนแดน’ และครอบครัว ร่วมบริจาคเงินกว่า 8.6 แสนบาท จัดซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกชิเจนด้วยอัตราการไหลสูง และอุปกรณ์การแพทย์ รพ.สมเด็จพระยุพราช

‘เสี่ยทศ ชนแดน’ นายณัฏฐรัชช์ พรธาดาวิทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ทองขาว จำกัด และประธานกองทุนจิตอาสา ทองขาว ๙ พอเพียง พร้อมด้วย คุณแม่สุพรรณ – คุณณัฏฐิมา พรธาดาวิทย์, คุณณฐมน ลาดบูรณ์ และครอบครัว ร่วมบริจาคเงินจำนวน 859,400 บาท

โดยมอบให้กับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นผู้รับมอบ เพื่อจัดซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกชิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (High flow) และอุปกรณ์การแพทย์ สนับสนุนโครงการจิตอาสาร่วมมือป้องกันภัย COVID-19 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในวันที่ 30 ก.ค.2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ชั้น7 อาคาร3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ร่วมพิธี โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้กล่าวขอบคุณ ‘เสี่ยทศ ชนแดน’ นายณัฏฐรัชช์ พรธาดาวิทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ทองขาว จำกัด และประธานกองทุนจิตอาสา ทองขาว ๙ พอเพียง พร้อมคุณแม่สุพรรณ – คุณณัฏฐิมา พรธาดาวิทย์, คุณณฐมน ลาดบูรณ์ และครอบครัว ในการที่มีจิตกุศล บริจาคทรัพย์เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิดในครั้งนี้ด้วย

ทางด้าน ‘เสี่ยทศ ชนแดน’ นายณัฏฐรัชช์ พรธาดาวิทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ทองขาว จำกัดและประธานกองทุนจิตอาสา ทองขาว ๙ พอเพียง ได้กล่าวว่า เราก็ได้มองเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน บนพื้นแผ่นดินไทยซึ่งทางกองทุนก็ได้ดำเนินการช่วยเหลือด้านการกุศลมาโดยตลอด แจกโรงทานแล้วก็สมทบ เกี่ยวกับโรงพยาบาลสนามหลายๆแห่งทั้งทางตรงและทางอ้อมมาโดยตลอด มาวันนี้เราก็มองเห็นถึงความต้องการของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพระราช ทราบว่ามีโรงพยาบาลต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน 5 ถึง 6 แห่ง ซึ่งเราก็จะเอาเครื่องอ๊อกซิเย่นไปให้ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด เพื่อต่อลมหายใจ ให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป วันนี้ (30 ก.ค.) กองทุนจิตอาสา ทองขาว ๙ พอเพียง ได้มอบเงินจำนวน 859,400 บาท ให้กับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อนำไปซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกชิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 3 ชุดๆ ละ 200,000 บาท รวมเป็นเงิน 600,000 บาท และเครื่องฆ่าเชื้อฟอกอากาศทั้งในอากาศ และพื้นผิวสัมผัส เพื่อเพิ่มออกซิเจนในอากาศ ยี่ห้อ SPACEAIR เป็นเทคโนโลยีระบบ PCI (Photo Catilyic lonization) แปลงความชื้นในอากาศ H2O) มาเป็น H2O2 (ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซค์) อยู่ในรูปแบบไอออนได้อัตโนมัติตลอดเวลา จำนวน 6 เครื่อง (F3 จำนวน 4 เครื่อง และ F2 จำนวน 2 เครื่อง) เพื่อนำมาใช้รักษาผู้ป่วยหนักติดเชื้อโควิด-19 ต่อไป

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

สอบถามเพิ่มเติม:

วังน้อย☎️035-950-155
อยุธยา☎️035-235-015
สายเอเซีย☎️035-329-222
เสนา☎️035-289-999

Related posts