#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ กรุงเทพฯ – สมาพันธ์รถตู้”ยื่นหนังสือ รมต.คมนาคม…ร้องเรียนผลกระทบช่วงโควิท​ -19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

กรุงเทพฯ – สมาพันธ์รถตู้”ยื่นหนังสือ รมต.คมนาคม…ร้องเรียนผลกระทบช่วงโควิท​ -19

วันที่ 22 ก.ย.64 เวลา09.00น. ที่กระทรวงคมนาคม ถ.ราชดำเนิน กทม. นายปรีดา มากพูนผล นายกสมาคมรถธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด นำสมาพันธ์รถตู้เข้ายื่นหนังสือถึงนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีฯคมนาคม เพื่อขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของรถโดยสารสารธารณะขนาดเล็ก(รถตู้และรถมินิบัส)

โดยมีนายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯคมนาคมรับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องของทางสมาพันธ์ายปรีดา ได้กล่าวว่า”วันนี้ทางสมาพันธ์ได้รวมตัวกันมายื่นข้อเรียกร้องคือ

1ขอให้เยียวยาเรื่องการพักหนี้ทั้งต้นและดอกเบี้ย ของสถาบันการเงินและไฟแนนซ์

2.ขอขยายอายุรถ ที่หมดภาษีในรอบปี64 ให้สามารถต่อภาษีรอบปี65 ได้อีก1ปี

3.ติดตามเรื่องเงินเยียวยาทร่กรมขนส่งฯขอชดเชยให้รถสาธารณะเดือนละ5,000บาท เป็นเวลา3เดือนต่อคัน ตั้งแต่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 รอบแรกปี2563 ที่ยังไม่ได้อนุมัติจกคณะกรรมการขนส่งกลาง คมนาคม” หลังจากนั้นนายวิรัช ได้เชิญตัวแทนสมาพันธ์เข้าร่วมประชุมเพือหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป

เดชา   อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts