#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชฯ แต่งตั้งให้ พระปริยัติสารสุธี (อเนก มนุญฺโญ) รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติ ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ)

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชฯ แต่งตั้งให้ พระปริยัติสารสุธี (อเนก มนุญฺโญ) รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติ ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ)

วันนี้ (23 ต.ค.2564) เวลา 16.00 น. ณ พระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเดชพระคุณ พระราชวัชราภรณ์ เจ้าคณะภาค 1-2-3 (ธ) พระเทพมงคลโสภณ เจ้าคณะ 17-18 (ธ)

พระมงคลรัตนมุนี เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานคณะสงฆ์สมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถาในพิธี โดย นายวีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ฯ แต่งตั้งให้ พระปริยัติสารสุธี (อเนก มนุญฺโญ) ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอบางปะอิน – ลาดบัวหลวง (ธ) และรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ) และอ่านคำสั่งแต่งตั้งให้ พระมหาวิทวัส ภารวุฑโฒ อายุ 26 พรรษา 6 วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.4 วัดนิเวศธรรมประวัติ ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(ธ) โดยมี นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอบางปะอิน นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีและถวายสักการะ

ในมงคลสมัยรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชฯ แต่งตั้งให้ พระปริยัติสารสุธี (อเนก มนุญฺโญ) อายุ 74 พรรษา 52 วิทยฐานะ น.ธ.เอก ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอบางปะอิน – ลาดบัวหลวง และรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ) ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พศ. 2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ขอจงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนา ตลอดกาลนานเทอญ
โดยวันนี้ เมื่อเวลา 13.00 น. พระปริยัติสารสุธี (อเนก มนุญฺโญ) ได้เข้ารับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ) ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ
จากนั้นเวลา 16.00 น. พระเดชพระคุณ พระราชวัชราภรณ์ เจ้าคณะภาค 1-2-3 (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เข้าสู่พระอุโบสถ พระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร จุดรูปเทียนบูชาพระพุทธนฤมลธรรโมภาส พระพุทธปฏิมาประธาน ในเวลาต่อมา นายวีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ฯ แต่งตั้งให้ พระปริยัติสารสุธี (อเนก มนุญฺโญ) ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอบางปะอิน – ลาดบัวหลวง (ธ)และรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ) และอ่านคำสั่งแต่งตั้งให้ พระมหาวิทวัส ภารวุฑโฒ อายุ 26 พรรษา 6 วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.4 วัดนิเวศธรรมประวัติ ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นเจริญชัยมงคลคาถา พระปริยัติสารสุธี (อเนก มนุญฺโญ) เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ) เข้าถวายสักการะ พระเดชพระคุณ พระราชวัชราภรณ์ เจ้าคณะภาค 1-2-3 (ธ) พระเทพมงคลโสภณ เจ้าคณะ 17-18 (ธ) พระมงคลรัตนมุนี เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุงและพระเถรานุเถระ พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนาคาถา เป็นเสร็จพิธี

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

Related posts