#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – “จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงกีฬา”

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – “จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงกีฬา”

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส “Ayutthaya Sport Tourism Table Tennis Championships 2021” โดยมี นายวิรัติ แข็งขัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์เศกสรรค์ ชวนะดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงบาลอุทัย พันจ่าอากาศเอกสุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และนางสมาภรณ์ ครุฑธา ผู้จัดการแผนกการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมพิธี

นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนับสนุนงบประมาณโดยมอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม Ayutthaya Sports Tourism 2021 การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสรายการ “Ayutthaya Sport Tourism Table Tennis Championships 2021” ส่งเสริมให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเมืองแห่ง “Sport tourism” เพื่อสนองนโยบายการส่งเสริมการออกกำลังกาย การต่อต้านยาเสพติด เสริมสร้างความรัก สามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา ส่งเสริมกิจกรรมเชิงท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณี และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เป็นศูนย์กลางการจัดการแข่งขันในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ทั้งนี้ การจัดงานได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รายการ “Ayutthaya Sport Tourism Table Tennis Championships 2021” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2564 ณ ชั้น 2 The Hall ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

ร่วมชมและส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาไทย พร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านการถ่ายทอดสดทางเพจ Ayutthaya Tourism and Sports

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

Related posts