#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ราชการที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ราชการที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ราชการที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2564 โดยมี นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม ณ ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

Related posts