#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – “อยุธยาซิตี้พาร์คจัดอบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2564”

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – “อยุธยาซิตี้พาร์คจัดอบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2564”

เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์การค้าอยุธยาชิตี้พาร์ค จัดการอบรมหลักสูตร “วิธีการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ประจำปี 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณประทีป ฉากภาพ ปลัดเทศบาลเมืองอโยธยา คุณสมยศ ขาวพวง หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองอโยธยา และทีมงาน เป็นวิทยากรในฝึกอบรม

โดยในวันที่ 23 พ.ย.64 เป็นการบรรยายภาคทฤษฎีวิธีการดับเพลิงขั้นต้น ณ ห้อง Meeting Room 4 และในวันที่ 24 พ.ย.64 เป็นกิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พร้อมสาธิตและฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือดับเพลิงขั้นต้นจริง บริเวณลานจอดรถหน้ำโรบินสัน โดยมี คุณสาธิต เต่าทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สิน เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าฯ และผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ เข้าร่วมอบรมกว่า 180 คน

สำหรับการอบรมหลักสูตร “วิธีการดับเพลิงขั้นต้น” ศูนย์การค้าอยุธยาชิตี้พาร์ค จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้พนักงาน ผู้ประกอบการร้านค้า ภายในศูนย์การค้าฯ ได้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการดับเพลิงขั้นต้นให้สามารถปกป้องตนเองและทรัพย์สินเบื้องต้นได้

Related posts