#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ พิธีบวงสรวงงาน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2564’ เพื่อความเป็นสิริมงคล ภายใต้แนวคิด ‘พึ่งพาเพื่อก้าวต่อ เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันยามยาก’

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

พิธีบวงสรวงงาน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2564’ เพื่อความเป็นสิริมงคล ภายใต้แนวคิด ‘พึ่งพาเพื่อก้าวต่อ เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันยามยาก’

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ที่ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ : ศาตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564 เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2564” พร้อมด้วย ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล ภายใต้แนวคิด “พึ่งพาเพื่อก้าวต่อ เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันยามยาก” ในระหว่างวันที่ 3-7 ธันวาคม 2564 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และ 3-12 ธันวาคม 2564 ผ่านทางออนไลน์เลือกซื้อสินค้า 24 ชั่วโมงผ่าน www.เพื่อนพึ่งพา.com

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts