#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อลงกรณ์จับมือฟีนิกซ์กรุ๊ปเปิดเส้นทางการบินตรง 4 จังหวัดหนุนท่องเที่ยวโครงการไทยแลนด์ริเวียร่า

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อลงกรณ์จับมือฟีนิกซ์กรุ๊ปเปิดเส้นทางการบินตรง 4 จังหวัดหนุนท่องเที่ยวโครงการไทยแลนด์ริเวียร่า

วันที่ 6 ธันวาคม นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะผู้นำสันติบาตเพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยแลนด์ริเวียร่า ได้ประกาศความร่วมมือกับกลุ่มบริษัท Phoenix Aviation International HK และ บริษัท Phoenix Aviation Thailand ที่ท่าอากาศยานหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายอุดร ออลสัน ประธาน Phoenix Aviation Thailand และตัวแทนจากฮ่องกงพร้อมด้วย นายศุรอัฐ ณรงค์ฤทธิ์ ประธานหอการค้าประจวบคีรีขันธ์ นายอภิสิทธิ์ อุบลโกมุท ผอ. สนามบินหัวหินและผู้บริหารสายการบินต่างๆให้การต้อนรับ

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ด้านการท่องเที่ยวในโครงการไทยแลนด์ ริเวียร่าประกอบด้วย 5 จังหวัดในฝั่งทะเลอ่าวไทยและ 1 จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันประกอบด้วย จ.สมุทรสงคราม จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.ระนอง โดยเชื่อมโยงความร่วมมือด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด มีสนามบินหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ สนามบินชุมพร สนามบินระนอง สนามบินสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์กลางการบินในเขตพื้นที่ ขณะที่บริษัท Phoenix กรุ๊ป จะสนับสนุนด้านการตลาดส่งเสริมเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศไปยังสนามบินดังกล่าว ทำให้การเดินทางมีความสะดวก ส่งผลให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนใน 6 จังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม

นายอุดร ออลสัน ประธาน Phoenix Aviation Thailand กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญของโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในระดับมหภาค นอกจากนั้นจะมีความร่วมมือของหน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานหลัก มีกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม ผู้ว่าราชการทุกจังหวัด หอการค้าทุกจังหวัด สมาคมการท่องเที่ยวทุกจังหวัดจะให้การสนับสนุน เพื่อฟื้นเศรษฐกิจใหม่ด้านการท่องเที่ยว เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ด้านการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดและจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกให้การยอมรับและเดินทางสะดวกมากขึ้น เป็นการเพิ่มเม็ดเงินเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลาย ///
พิสิษฐ์รื่นเกษมข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทร 099 3396 4 4 4

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts