#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท ) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดโครงการ”กอล์ฟ ก๊วน ชวนดี Deal ดี วันธรรมดา” ขึ้น โดยมีวัตถุประลงค์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์
อยุธยา – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท ) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดโครงการ”กอล์ฟ ก๊วน ชวนดี Deal ดี วันธรรมดา” ขึ้น โดยมีวัตถุประลงค์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท ) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดโครงการ”กอล์ฟ ก๊วน ชวนดี Deal ดี วันธรรมดา” ขึ้น โดยมีวัตถุประลงค์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้กับนักกอล์พกลุ่ม Sport Lover ที่มีความสนใจเดินท างมาท่องเทียวและออกกำลังกายที่จังหวัพระนครศรีอยุธยาให้มากยิ่งขึ้น การจัดโครงการครั้งนี้ จะช่วยกระดันความถี่ของการเดินทางท่องเที่ยวและกระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบการสนามกล์ฟและภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว


นายอภิวัฒน์ ทับทิมโต ผู้อำนวยการ ททท ลำนักงานพระนครครีอยุธยา กล่าวถึงการจัด
โครงการครั้งนี้ ว่า โครงการ “กอล์ฟ ก๊วน ชวนดี Deal ดีวันธรรมดา” ในปีนี้ ได้ร่วมกับสนามกอล์ฟในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 6 สนาม กำหนดจัดโครงการตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดย ททท.ขอมอบสิทธิ์สวนลดพิเศษให้กับนักกอล์ฟกลุ่ม Sport Lover ที่สนใจเดินทางมาเล่นกอล์พในวันธรรมดา เป็นจำนวน 100 สิทธิ์ต่อสนาม จำนวน 6 สนาม (รับส่วนลด 300 บาทต่อคน ต่อสิทธิ์
สนามกอล์ฟที่ร่วมจัดโครงการ “กอล์ฟ ก๊วน ชวนติ Deal ดีวันธรรมดา” กับ ททท
พระนครศรีอยุธยา

ได้แก่ 1) เดอะวังน้อย 2)นอร์ธเทิร์น รังสิต กอล์ฟ คันทรี คลับ 3) บางไทร คันทรื คลับ4) ราชคราม กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท 5) รอยัล บางปะอิน กอล์ฟ คลับ 6 อยุธยากอล์ฟ คลับ นอกจากนี้ ทพท สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ยังมีของรางวัลพิเศษให้นักกอล์ฟที่ลนใจใช้สิทธิ์แต่ละสนามกอล์ฟที่ร่วมโครงการกอล์ฟครั้งนี้ สนามละ 5 รางวัล จำนวน 6 สนาม รวมเป็น 30 รางวัลภายหลังสิ้นสุดโครงการครั้งนี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร 0 3524 6076-7 หรือทางเพจ : Facebook Tat Ayutthaya หรือทางอีมล : tatyutya@tat.or.th

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

Related posts