#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 76 ปี พระเทพมงคล โสภณ เจ้าคณะภาค 17-18 (ธ) เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 76 ปี พระเทพมงคล โสภณ เจ้าคณะภาค 17-18 (ธ) เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร


วันที่ 4 มกราคม 65 เวลา 10.00 น. ที่วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสฺสโร) พระราชาคณะเจ้าคณะรองฝ่ายธรรมยุติกนิกาย กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาส วัดเครือวัลย์วรวิหาร เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบอายุวัฒนมงคล 76 ปี พระเทพมงคลโสภณ เจ้าคณะภาค 17-18 เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร โดยมี นายวีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และคณะศิษยานุศิษย์ มาร่วมแสดงมุทิตาจิตเป็นจำนวนมาก
พระเทพมงคลโสภณ มีนามเดิมว่า โสภณ อุทัยธรรม บรรพชา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2504 ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระราชเมธากร (หลี) วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ ซึ่งในปี พ.ศ.2553 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธรรมยุต)

และได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเป็นเจ้าคณะภาค 17-18 (ธรรมยุต) ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ พระเทพมงคลโสภณ ปฏิบัติปกครองเหล่าคณะสงฆ์อย่างเคร่งครัดภายใต้ความมีเมตตาธรรมและศีลธรรม รวมถึงเป็นแบบอย่างในการที่จะช่วยผลักดันงานโครงการต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไป
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

Related posts