#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ “นายก สภท. 57 ปี” รับมอบกระเช้าฟรุ้ตสลัด โดยที่ปรึกษา และ รองเลขาธิการ สภท. เป็นผู้แทน คุณธนวัฒน์ บจก.มาย เอ็นดีเวอร์ (2005) นำมามอบให้ที่สมาคมฯ

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

“นายก สภท. 57 ปี” รับมอบกระเช้าฟรุ้ตสลัด โดยที่ปรึกษา และ รองเลขาธิการ สภท. เป็นผู้แทน คุณธนวัฒน์ บจก.มาย เอ็นดีเวอร์ (2005) นำมามอบให้ที่สมาคมฯ

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สี่แยกการเรือน) เขตดุสิต กรุงเทพฯ นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.57ปี) รับมอบกระเช้าฟรุ้ตสลัด จาก นายธนวัฒน์ ก่อเกียรติตระกูล ประธานกรรมการบริษัท มาย เอ็มดีเวอร์(2005) จำกัด มอบให้ นายจรุงพันธ์ ก่อเกียรติตระกูล ที่ปรึกษา สภท. และ คุณสุพัตรา สมถวนิช รองเลขาธิการ สภท. นำมามอบให้เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts