#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – โยธาและผังเมืองอยุธยา สานต่อจัดรูปที่ดินมุ่งเน้นพัฒนาพื้นที่กว่า 100 ไร่ให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – โยธาและผังเมืองอยุธยา สานต่อจัดรูปที่ดินมุ่งเน้นพัฒนาพื้นที่กว่า 100 ไร่ให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันนี้ (14 ม.ค.65) ที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเกียรติศักดิ์ ศรีเจริญ อัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพื่อสานต่อโครงการฯ พัฒนาพื้นที่หมู่ 8 ตำบลจำปา และหมู่ 1 ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ ให้แล้วเสร็จภายในปี 2566

มีนางสาวพรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นที่ปรึกษาและเลขานุการการประชุม

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์” รายงาน

 

Related posts