#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายอำเภอบางปะอิน ปลัดอำเภอ และพุทธศาสนิกชน ร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2565

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายอำเภอบางปะอิน ปลัดอำเภอ และพุทธศาสนิกชน ร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2565

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 น. นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอบางปะอิน ปลัดอำเภอ และพุทธศาสนิกชน ร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 ณ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา


วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 พระสงฆ์ จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6 และได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า วันมาฆบูชา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันจาตุรงคสันนิบาต หมายถึง การประชุมด้วยองค์ 4 ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ นิยมออกมาทำบุญตักบาตร ฟังธรรม เวียนเทียน เพื่อทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ละเว้นจากการทำบาป เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว

Related posts