#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “รักษ์คลองโพธิ์” เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “รักษ์คลองโพธิ์” เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันนี้ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสารักษ์คลองโพธิ์ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการ ตำรวจ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน นักเรียน ประชาชนจิตอาสา รวมกว่า 150 คน

ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดสู่คลองโพธิ์ ปลูกต้นรวงผึ้ง กำจัดผักตบชวา ทำความสะอาดบริเวณถนนริมสองฝั่งคลอง เพื่อพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ณ บริเวณคลองโพธิ์ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดชา   อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

 

Related posts