#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ผู้ว่าฯ เปิดประชุม “อยุธยาร้อยดวงใจ เป็นสะพานบุญ หนึ่งชีวิต เพื่ออีกหลายชีวิต” พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ในจุดบริการรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์
อยุธยา – ผู้ว่าฯ เปิดประชุม “อยุธยาร้อยดวงใจ เป็นสะพานบุญ หนึ่งชีวิต เพื่ออีกหลายชีวิต” พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ในจุดบริการรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายวีระชัย นาคมาศ(นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุม “อยุธยาร้อยดวงใจเป็นสะพานบุญ หนึ่งชีวิต เพื่ออีกหลายชีวิต”

โดยมี นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม ณ ห้องประชุมอู่ทอง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โดยมี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า 100 คน

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ในจัดบริการรับบริจาคดวงตาและอวัยวะภายในงานอีกด้วย

เดชา   อุ่นขาว   ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

Related posts