#เดยืไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – คณะสงฆ์สงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล และถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ พระชนมายุ 95 พรรษา

#เดยืไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – คณะสงฆ์สงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล และถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ พระชนมายุ 95 พรรษา

วันที่ 26 มิถุนายน ที่วัดศาลาปูนวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร พร้อมด้วย พระครูสิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง นำพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา 77 วัด และพุทธศาสนิกชน ร่วมกันประกอบจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระกุศล

แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ พระชนมายุ 95 พรรษา วันที่ 26 มิถุนายน 2565 ตามมติมหาเถรสมาคม โดยหลังจากทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสร็จสิ้น คณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย

ทั้งนี้ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระผู้ทรงนำความสงบร่มเย็นมาสู่ผืนแผ่นดินไทย พระองค์ทรงมีพระจริยวัตรงดงาม เรียบง่าย เคร่งครัดในพระธรรมวินัย ทรงเปี่ยมล้นด้วยความเมตตาต่อประชาชน ดังจะเห็นได้จากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการ

เดชา   อุ่นขาว   ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts