#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – จังหวัดหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาเป็นปฐมฤกษ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – จังหวัดหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาเป็นปฐมฤกษ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

วันที่ 4 กรกฎาคม ที่วิหารพระมงคลบพิตร นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานร่วมประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษาเป็นปฐมฤกษ์ ก่อนถึงเทศกาลเข้าพรรษา โดยมี ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีเปิด โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป นำโดยพระราชสิทธิโสภณ เจ้าคณะอำเภอผักไห่/เจ้าอาวาสวัดตูม เป็นองค์ประธานเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น ประธาน และคณะ ได้ร่วมปล่อยขบวนรถแห่เทียนจำนำพรรษาจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และศูนย์เด็กเล็ก นำเทียนไปถวายตามวัดสำคัญต่างๆ จำนวน 10 วัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาเป็นปฐมฤกษ์ ก่อนถึงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลงวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย นอกจากนี้ ประธานและคณะ ยังได้ร่วมตัดริบบิ้นปล่อยขบวนรถแห่เทียนจำนำพรรษาจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และศูนย์เด็กเล็ก เพื่อนำเทียนไปถวายตามวัดสำคัญต่างๆ จำนวน 10 วัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมี พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา/เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร พระครูเกษมจันทวิมล เจ้าอาวาสวัดป้อมรามัญ ร่วมประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับขบวนรถแห่เทียนจำนำพรรษาและพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การจัดพิธีหล่อเทียนครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย รวมถึงเพื่อให้พระสงฆ์ได้นำเทียนไปใช้ประโยชน์ในช่วงจำพรรษา ให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญแห่เทียนพรรษา และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ได้เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษา ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 ที่บริเวณลานหน้าวิหารพระมงคลบพิตร แห่งนี้อีกด้วย

เดชา   อุ่นขาว   ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts