#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ประธาน ก.ธ.จ.อยุธยา ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสอดส่องโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเกือบ 68 ล้านบาท ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – ประธาน ก.ธ.จ.อยุธยา ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสอดส่องโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเกือบ 68 ล้านบาท ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

วันนี้ (1 ส.ค.65) ที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ครั้งที่ 2/2565 พร้อมลงพื้นที่ติดตามแผนงาน/โครงการ รวม 2 โครงการ งบประมาณเกือบ 68 ล้านบาท


นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมลงพื้นที่ติดตามและสอดส่องโครงการปรับปรุงถนน สายแยกทางหลวงหมายเลข 32 บ้านต้นโพธิ์-บ้านเกาะ ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง และตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 3,970 กิโลเมตร งบประมาณ 48,100,000 บาท มีแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา รับผิดชอบ พบว่าเป็นโครงการที่เชื่อมระหว่างทางหลวงหมายเลข 32 เข้าสู่ตัวเมืองอยุธยา สภาพผิวจราจรชำรุดเสียหาย เป็นหลุมบ่อ ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับผลกระทบ ทั้งเรื่องการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัด ซึ่งแขวงทางหลวงชนบทอยุธยาได้เข้ามาดำเนินการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนนี้ เชื่อว่าเมื่อแล้วเสร็จจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวก ปลอดภัย ใช้เป็นเส้นทางลัดในการเดินทางและเลี่ยงปัญหาการจราจรได้เป็นอย่างดี

ขณะที่ โครงการก่อสร้างเขื่อนตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 1 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง งบประมาณ 19,800,000 บาท มีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองอยุธยารับผิดชอบ ถ้าแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2566 จะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาตลิ่งทรุดตัว รวมถึง เพิ่มประสิทธิภาพการรับมือกับภัยพิบัติ แต่พบว่าหลังจากผู้รับจ้างขุดเจาะลงไปบริเวณดังกล่าวพบอิฐโบราณ จึงต้องทำหนังสือสอบถามไปยังกรมศิลปากร ล่าสุด อยู่ระหว่างการพิจารณา เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาแต่อย่างใด เพราะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

เดชา   อุ่นขาว   ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

Related posts