#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรม 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรม 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นางรุ่งรัศมี สรรพโกศกุล รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นางอรุณี ภู่สกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน พระราชสิทธิมงคล ( สวัสดิ์ โสตถิทตโต ) ประธานในพิธีจัดกิจกรรม 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โดยมี พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา/เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร ด.ต.สุรินต์ ผดุงเพียง รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นายกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นายศุภชัย มีแสงนิล สท.เขต 4 นายนคร ดำรงสุกิจ สท.เขต 4 พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ครู เด็กนักเรียน จำนวนกว่า 80 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี ที่ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน พระราชสิทธิมงคล ( สวัสดิ์ โสตถิทตโต ) อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

นางรุ่งรัศมี สรรพโกศกุล รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การจัดกิจกรรม 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปวงประชา คณะผู้บริหารเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน

ต่างประจักษ์ชัดแจ้งในน้ำพระราชหฤทัยและความเมตตาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน พระราชสิทธิมงคล ( สวัสดิ์ โสตถิทตโต ) จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ทั้งนี้ พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา/เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นางรุ่งรัศมี สรรพโกศกุล รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นางอรุณี ภู่สกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ได้ร่วมมอบการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีและมอบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นต่อไป

เดชา  อุ่นขาว   ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายจากอยุธยา

Related posts