#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ป.ป.ช. อยุธยา ผนึกกำลังชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียน หลังจากพบว่าผู้รับจ้างทิ้งงาน

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

ป.ป.ช. อยุธยา ผนึกกำลังชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียน หลังจากพบว่าผู้รับจ้างทิ้งงาน

นายพายัพ คชพายุกต์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่อำเภอท่าเรือ พร้อมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต  นายพงศกร มงคลหมู่ ประธานชมรม STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และสมาชิกชมรม STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลงพื้นที่เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและตรวจสอบสถานที่การก่อสร้างอาคารเรียน 3 แห่ง ในพื้นที่อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ ปลัดเทศบาลตำบลท่าเรือ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำตรวจพื้นที่ จุดที่ 1 บริเวณโรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล  ซึ่งเป็นอาคาร ขนาด 4 ชั้น   จุดที่ 2 บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดแค เป็นอาคารขนาด 3 ชั้น และจุดที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

เป็นอาคารปูน 1 ชั้นสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล  ซึ่งทั้ง 3 อาคารยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ  ขณะที่ เทศบาลตำบลท่าเรืออยู่ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้รับจ้าง  และอยู่ระหว่างให้สภาวิศวกรรมเข้าตรวจสอบก่อนจะดำเนินการก่อสร้างต่อไป   ทั้งนี้ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้เน้นย้ำให้การดำเนินงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์  เพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม หากประชาชนพบเห็นการดำเนินโครงการภาครัฐไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ทิ้งร้าง หรือมิได้ใช้ทำประโยชน์ มีความเสี่ยงต่อการทุจริต   สามารถแจ้งสำนักงาน ป.ป.ช.  เพื่อป้องกันความเสียหายและเป็นการดำเนินการตามนโยบาย “ป้องนำปราบ”  โทรสายด่วน 1205 หรือ 035-329030

Related posts