#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – “เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับวัดศาลาปูนวรวิหาร จัดพิธีสวดมนต์และปล่อยพันธุ์ปลา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565”

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – “เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับวัดศาลาปูนวรวิหาร จัดพิธีสวดมนต์และปล่อยพันธุ์ปลา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565”

วันที่ 12 สิงหาคม ที่วัดศาลาปูนวรวิหาร ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนคคศรีอยุธยา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ด.ต.สุรินทร์ ผดุงเพียร พ.อ.อ.สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล

นายกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ นางรุ่งรัศมี สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  นำสมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมประกอบพิธีสวดมนต์และปล่อยพันธุ์ปลา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 โดยมี พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และแสดงพระธรรมเทศนา

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เป็นวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งของปวงชนชาวไทย ผู้จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเทิดทูนไว้เหนือเกล้าฯ เหนือชีวิต เพราะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ประเทศชาติ
ขณะเดียวกัน นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2519 เป็นต้นมา

รัฐบาลไทยได้กำหนดให้วันนี้เป็น “วันแม่แห่งชาติ” ด้วย เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ารำลึกพระมหากรุณาธิคุณของ “แม่แห่งแผ่นดิน” และรำลึกถึง “พระคุณ” ของ “แม่” ผู้ให้กำ เนิดแก่คนไทยทุกคนไปด้วยพร้อม ๆ กัน พระมหากรุณาธิคุณของ “แม่แห่งแผ่นดิน” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นั้น เป็นที่ประจักษ์ อยู่ในดวงใจของพี่น้องชาวไทยทุกหมู่เหล่ามาโดยตลอด เพราะทรงเป็นพระมหาราชินีที่เสด็จเคียงข้างพระราชา “พ่อแห่งแผ่นดิน” ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปทุกแห่งหนของประเทศไทย

เดชา   อุ่นขาว   ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

 

Related posts