#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – เทศบาลเมืองลำตาเสา โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ “ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียน

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – เทศบาลเมืองลำตาเสา โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ “ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียน

วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เมื่อเวลา ๑๒.๐๐ น. นายกสมศรี พันธ์เจริญวรกุล นายกเทศมนตรีเมืองลำตาเสา พร้อมด้วยรองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษา ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ร่วมมอบอุปกรณ์ ชุดตรวจโควิดเบื้องต้นชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) หน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลำตาเสา

๑.โรงเรียนวัดศิวาราม
๒.โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
๓.โรงเรียนวังน้อยพนมยงค์
๔.โรงเรียนวัดศรีประชา
๕.โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์
๖.โรงกระทุ่มลาย
๗.โรงเรียนวัดบ้านช้าง
๘.โรงเรียนวัดบ้านสร้าง (นอกเขต) (ขอความอนุเคราะห์)

เดชา  อุ่นขาว    ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts