#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา “นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา สั่งด่วนเปิดแผงกันรถหลังวิหารพระมงคลบพิตรเพื่อลดผลกระทบแก่พี่น้องประชาชน”

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา “นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา สั่งด่วนเปิดแผงกันรถหลังวิหารพระมงคลบพิตรเพื่อลดผลกระทบแก่พี่น้องประชาชน”

ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ รองนายกเทศมนตรี  นายศุภชัย มีแสงนิล สท.เขต4 นายนคร ดำรงสุกิจ สท.เขต4 นายมานะ อิ่มอุดม หัวฝ่ายปกครอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ และเจ้ากองสวนสาธารณะ

ดำเนินการเปิดที่กั้นห้ามรถบัสเข้าบริเวณหลังวิหารพระมงคลบพิตร เนื่องจากมีพ่อค้าหลังวิหารและนักท่องเที่ยวได้รับผลกระทบเป็นระยะเวลานาน จึงได้ดำเนินการขอความช่วยเหลือกับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรี จึงสั่งดำเนินการด่วน

เดชา   อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

Related posts