#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ PEA จัดประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 10/2565 (สัญจร)

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

PEA จัดประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 10/2565 (สัญจร)

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 13:30 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 10/2565 (สัญจร) ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การประชุมในครั้งนี้ นายจำเนียร บุญแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รายงานสภาพการจ่ายไฟ แผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมกันนี้ คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งพบปะ เยี่ยมเยียน ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสมุย

ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช
(#)สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เดชา   อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts