#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ PEA จัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง PEA Mini Marathon 2022 ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

PEA จัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง PEA Mini Marathon 2022 ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565

วันที่ 25 กันยายน 2565 นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเดิน-วิ่ง PEA Mini Marathon 2022 ครั้งที่ 11 โดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คณะผู้บริหารและพนักงาน PEA ร่วมกิจกรรม ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

การแข่งขันเดิน-วิ่ง PEA Mini Marathon 2022 ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 ซึ่งในปีนี้นอกจากสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะจัดงานเดิน-วิ่งที่ กรุงเทพมหานครแล้วยังจัดเพิ่มอีก 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือจัดที่ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดที่นครราชสีมา ภาคกลางจัดที่จังหวัดชลบุรี และภาคใต้จัดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบการสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปีที่ 62 ส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างความสามัคคี
โดยกิจกรรม ประกอบด้วย
– การแข่งขันเดิน-วิ่ง Mini Marathon ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร
– การแข่งขันเดิน-วิ่ง Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร
รวมผู้เข้าร่วมการแข่งขัน Mini Marathon และ Fun Run ประมาณ 3,000 คน รายได้จากการจัดงานที่ได้จากเงินค่าสมัครและจากผู้สนับสนุนการจัดงานภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายจะมอบเพื่อการกุศลต่อไป

นอกจากนี้ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะผู้บริหาร PEA ร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อช่วดลดโลกร้อน เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เดชา  อุ่นขาว   ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts