#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้ คุณสุรพล เลอวิศิษฎ์ อุปนายก เป็นตัวแทนในการส่งมอบของช่วยเหลือผูัประสพภัยให้กับสมาคมชาวปักษ์ใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้ คุณสุรพล เลอวิศิษฎ์ อุปนายก เป็นตัวแทนในการส่งมอบของช่วยเหลือผูัประสพภัยให้กับสมาคมชาวปักษ์ใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 14.30 น. สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล ได้มอบหมายให้ คุณสุรพล เลอวิศิษฎ์ อุปนายก เป็นตัวแทนในการส่งมอบไข่ไก่ที่คุณสุธรรม มังสาทอง และคุณกัญญาภรณ์ ธนตระกูลวงศ์ มอบให้สมาคมชาวปักษ์ใต้ฯจำนวน10,000 ฟอง เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลต่อไป คุณฉายรัช วงศ์ประเสริฐผล มอบเสื่อจันทรบูรณ์

ให้สมาคมชาวปักษ์ใต้ฯเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล ในการนี้คุณสุรพล เลอวิศิษฎ์อุปนายก ได้มอบหมายให้ รศ.(พ)ดร.เชวงศักดิ์ ลักษณะวิลาศ อุปนายก คุณสุชาติ แป้นขเมือง กรรมการ ดร.ชฎารัตน์ ปรีชา อนุกรรมการสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ คุณธัญญาธร กัญจนปกรณ์ ภรรยาคุณสหสัก กัญจนปกรณ์ นำเสื่อจันทบูรณ์ จำนวน 200 ผืน และไข่ไก่ จำนวน 1000 ฟอง ไปมอบเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ชุมชนวัดตองปุ ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา


ในการนี้ขอขอบคุณ คุณสุธรรม มังสาทอง และคุณกัญญาภรณ์ ธนตระกูลวงศ์ ที่ได้มอบไข่ไก่ให้สมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ เพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบภัย คุณฉายรัช วงศ์ประเสริฐผล มอบเสื่อให้สมาคมชาวปักษ์ใต้ฯเพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบภัย คุณสหสัก กาญจนปกรณ์ ที่สนับสนุนให้นำรถยนต์มาใช้ในการลำเลียงสิ่งของมามอบให้ผู้ประสบภัย คุณสนั่น ไชยสินโณ

ในการช่วยประสานงานในการลำเลียงสิ่งของ คุณสมบูรณ์ คุณน้ำฝน คุณอาทิตย์ นุมาศ ชาวใต้ อ.ช้างกลาง ที่อาศัยอยู่ใน จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ช่วยสนับสนุนในการลำเลียงเสื่อและไข่ไก่ไปมอบให้ผู้ประสบภัยและช่วยในการประสานงานในการมอบสิ่งของให้ผู้ประสบภัย อาจารย์ เอกชัย วงษ์อารี ประธานชุมชนที่ช่วยในการประสานงานและดูแลความเรียบร้อยในการนำสิ่งของไปมอบให้ผู้ประสบภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

“เราทำความดีด้วยหัวใจ”
“เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแทนแผ่นดิน”

รศ.(พ)ดร.เชวงศักดิ์ ลักษณะวิลาศ
อุปนายกฝ่ายประชาสัมพันธ์
รายงานข่าว โทร.0894957030

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

สนับสนุนโดย

Related posts