#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – กรมทางหลวง ประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนาครั้งที่ ๒ ) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวงหมายเลข ๔ ช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข ๓๕๖ 

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – กรมทางหลวง ประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนาครั้งที่ ๒ ) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวงหมายเลข ๔ ช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข ๓๕๖

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ สำนักงานสำรวจและ ออกแบบกรมทางหลวง ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัท ที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท ชีวิลดีไซน์ แอนด์ คอนชัลแต้นส์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ธารา ไลน์ จำกัด และ บริษัท ลูเช่ ครีเอชั่น จำกัด ให้ดำเนินงานบริการด้านวิศกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวงหมายเลข ๔ ช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข ๓๕๖ ( ทางเลี่ยงเมืองอยุธยาด้านใต้ )

ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิโรงแรม วรบุรี อยุธยา รีสอร์ท แอนด์ สปาตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อ นำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าผลการศึกษาและสรุปผลการคัดเลือก สรุปแบบทางเลือกที่เหมาะสมพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา โครงการสำหรับนำไปพิจารณา ประกอบการศึกษาออกแบบรายละเอียด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ โครงการให้หน่วยงาน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่น และประชาชน ในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการดำเนินงานโคลงการนี้

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

 

Related posts