#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ดร.สมชาย สาโรวาท ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดการประชุมปรึกษารือร่วมกับผู้แทนในภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม บริการ พลังงาน แรงงาน และกฏหมาย

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

ดร.สมชาย สาโรวาท ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดการประชุมปรึกษารือร่วมกับผู้แทนในภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม บริการ พลังงาน แรงงาน และกฏหมาย

ในปัจจุบันประเทศไทยมีการเข้ามาของยานยนต์ไฟฟ้าEV อย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจเกิด ผลกระทบที่สำคัญในด้านต่างๆ

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พย.2565 ดร.สมชาย สาโรวาท ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จึงได้จัดการประชุมปรึกษารือร่วมกับผู้แทนในภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม บริการ พลังงาน แรงงาน และกฏหมาย


ทั้งนี้เพื่อประกอบการจัดทำรายงานการศึกษา ซึ่งได้มีการหาข้อมูล วิเคราะห์เชิงคุณภาพไว้แล้ว เพื่อเสนอเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเตรียมการ ป้องกัน แก้ไขและหามาตรการต่างรองรับ โดยเจาะลึกเฉพาะในช่วงการเปลี่ยนผ่าน(Pass Through)นี้ให้เป็นไปโดยราบรื่นต่อไป

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

สนับสนุนโดย

Related posts