#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา -โรงไฟฟ้าวังน้อย จัดประชุมสัญจร คณะอนุกรรมการตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าวังน้อย ครั้งที่ 4/2565 พร้อมศึกษาดูงานเขื่อนศรีนครินทร์

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา -โรงไฟฟ้าวังน้อย จัดประชุมสัญจร คณะอนุกรรมการตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าวังน้อย ครั้งที่ 4/2565 พร้อมศึกษาดูงานเขื่อนศรีนครินทร์

วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2565 นายวิทยา หาดนิล ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม

พร้อมด้วยนายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้าวังน้อย รวมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ

สื่อมวลชน  และผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าวังน้อย พร้อมเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าวังน้อย

เดชา   อุ่นขาว  ข่าว”้เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานากอยุธยา

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

อยุธยา – เชิญเที่ยวงาน“งานฤดูหนาว เมืองกรุงเก่าอยุธยา” 9 – 18 ธันวาคม 2565 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (บึงพระราม)

 

Related posts